Servicenummer, smaad en laster, Belfabriek, MTTM, misleiding, geen rectificatie wegens tijdsverloop

Rechtbank Denk Haag 10-10-2013 ECLI: RBDHA:2013:15443

Partijen bieden zakelijke servicenummers aan organisaties aan. Gedaagde (Belfabriek) benadert actief klanten van eiser (MTTM) met mededelingen die de indruk wekken dat MTTM in financiële moeilijkheden zou verkeren en een malafide organisatie is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook als, ondanks de betwisting van MTTM c.s., de juistheid van de mededelingen zou worden aangenomen, deze als misleidend moeten worden aangemerkt, gezien de gebruikte bewoordingen, de wijze waarop en de context waarin Belfabriek de mededelingen heeft gedaan. Er wordt niet slechts gewezen op – publiekelijke bekende – financiële problemen bij MTTM c.s., maar er worden onder meer bewoordingen gebruikt als ‘dit bedrijf zou op wankelen staan’ en ‘zou MTTM het dit keer niet gaan redden’, en er wordt verwezen naar een faillissement van een andere vennootschap. Al het vorenstaande, in samenhang bezien, maakt reeds dat de uitingen van Belfabriek als misleidend en onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Bij dit oordeel is in aanmerking genomen dat enige mate van overdrijving toelaatbaar is, maar de grens hiervan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter overschreden. Ook is acht geslagen op de omstandigheid dat de mededelingen gericht waren aan ondernemers. Ook voor een gemiddeld geïnformeerde en oplettende ondernemer moeten de teksten misleidend worden geacht. Een vordering om Belfabriek te gelasten een rectificatiebrief te versturen is niet toewijsbaar gezien het lange tijdsverloop. Vonnis: Belfabriek wordt verboden uitingen van deze strekking te publiceren. Rectificatie wordt afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)