Seksleven minister-president privé, boete redelijk, vrijheid van meningsuiting, EHRM, personal privacy, boek, art. 10 EVRM

EHRM 14-01-2014 Ruusunen v Finland 73579/10

De vriendin van de Finse minister president schreef een boek over haar relatie met de minister-president. In dat boek beschreef de vrouw onder andere het seksleven met de minister-president. Het Finse Hof oordeelde dat ze de “personal privacy” van de minister-president had geschonden door intieme details over de minister-president en zijn kinderen te verspreiden die de minister-president nog niet zelf verspreid had. De vrouw werd volgens het Finse strafrecht veroordeeld tot een boete van € 300,-. De vrouw ging hiertegen in beroep op grond van haar vrijheid van meningsuiting zoals in artikel 10 EVRM. Volgens de vrouw had zij alleen details uit haar eigen seksleven openbaar gemaakt. Het EHRM oordeelt dat de beperking van de vrijheid van meningsuiting juist was op grond van art. 10 lid 2. Bovendien was de boete van € 300,- niet onredelijk hoog. “In the Court’s opinion the reasons relied on by the domestic courts were both relevant and sufficient to show that the interference complained of was “necessary in a democratic society”.’ ‘The Court considers that the domestic courts struck a fair balance between the competing interests at stake” Vonnis: Het vonnis van de Finse rechter blijft intact. Vonnis(EHRM)