Project-P, RTL, privacy kinderen, verbod uitzenden beelden, verborgen camera buitenproportioneel

Rechtbank Midden-Nederland 16-05-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:1940

Gedaagde (RTL) heeft voor haar programma “Project P” een aantal weken met een verborgen camera beelden gemaakt op een school. Dit ten behoeve van een documentaire over pesten. Een aantal ouders en kinderen hebben meegewerkt aan het programma. Eisers ( de school, enkele ouders en leerkrachten) vorderen een verbod op het gebruik van de beelden. Eisers baseren hun vordering op een inbreuk van de privacy van de kinderen, alsmede het portretrecht van de kinderen. Het zijn immers zeer jonge kinderen, daarbij wordt een onevenwichtig beeld geschetst. RTL verweert dat zij een ernstige misstand aan de kaak stelt (pesten), het gebruik van de verborgen camera is de enige manier om dit aan de kaak te stellen, voorts heeft RTL er alles aan gedaan om de leerlingen onherkenbaar in beeld te brengen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de verborgen camera buitenproportioneel is. De kinderen bevonden zich immers in een gesloten leeromgeving en hoefden er niet op bedacht te zijn dat met een verborgen camera opnames gemaakt zouden worden. Daarbij komt dat de kinderen verplicht op school aanwezig moesten zijn. Vonnis: RTL wordt verboden de beelden te gebruiken op straffe van een dwangsom.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:1940