Prinses Amalia, Nieuwe Revu, foto’s hockey onrechtmatig, geen public right to know, privé-sfeer, recht op privéleven, media-code niet relevant, niet-ontvankelijkheid in reconventie

Rechtbank Amsterdam 30-06-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:3806

Gedaagde is uitgever van het tijdschrift Nieuwe Revu. In dat tijdschrift wordt een foto geplaatst van Princes Amalia (eiseres) die van haar genomen zijn tijdens een training op het veld van haar hockeyvereniging. Prinses Amalia beroept zich op art. 21 Aw. De door de RVD opgestelde media-code is niet relevant om te bepalen of er een redelijk belang is. Wanneer gedaagden zich door die media-code ten onrechte beperkt voelen kunnen zij daartegen in rechte optreden. Of er sprake is van een redelijk belang moet blijken uit een afweging tussen het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van meningsuiting. Volgens gedaagde dient de publicatie van de foto’s een algemeen belang. Er zou een aanzienlijk “public right to know” bestaan over hoe Amalia opgroeit en wordt opgevoed. De samenleving heeft recht op alles te weten van een persoon die op grond van haar afkomst een publiekrechtelijke functie gaat bekleden. Dit verweer wordt door de kantonrechter niet gevolgd. De foto’s zijn gemaakt vanaf grote afstand vanaf de openbare weg, terwijl prinses Amalia bezig was met het beoefenen van haar hobby. Dat prinses Amalia een belangrijke functie gaat vervullen wil nog niet zeggen dat zij geen privéleven heeft, zij is niet vogelvrij. Bovendien werden de foto’s gepubliceerd bij een artikel waarin de media code aan de kaak werd gesteld. Tot slot speelde ook de jonge leeftijd van de prinses een belangrijke rol. Zij heeft ook recht op een ongestoorde jeugd. Het gevorderde publicatieverbod is een te vergaande beperking van de vrijheid van meningsuiting. Immers, de foto’s kunnen onder andere omstandigheden wel rechtmatig zijn. In reconventie vorderden eisers een verklaring voor recht dat foto’s die van de koning en koningin gemaakt worden en die niet heimelijk genomen worden niet als onrechtmatig beschouwd worden. Hierin zijn zij echter niet-ontvankelijk omdat de Koning en Koningin in dezen slechts optreden als vertegenwoordiger van prinses Amalia. Vonnis: Publicatie van de foto’s wordt verboden met dwangsom. € 1.000,- schadevergoeding + proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3806