Pownews, Powned, beschuldiging corruptie, Buma Stemra, vrijheid van meningsuiting, eer en goede naam, feitelijke basis, betekenis “corrupt”, zorgvuldige journalistiek, smaad en laster

Rechtbank Amsterdam 24-10-2012 LJN BY1182

Gedaagde (Powned) heeft eiser in haar nieuwsprogramma Pownews en op haar website diverse malen ervan beschuldigd dat hij corrupt is. Dit heeft Powned afgeleid uit een heimelijk opgenomen telefoongesprek tussen eiser en de financieel adviseur van een componist. Eiser is bestuurslid van Buma Stemra. Er is sprake van een conflict tussen vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Eiser beroept zich ten onrechte op haar recht op respect voor haar privéleven omdat Powned de beschuldigingen gedaan heeft aan eiser als bestuurslid van Buma Stemra. Dit betekent echter niet dat de vrijheid van meningsuiting in beginsel zwaarder moet wegen dan bescherming van de eer en goede naam. Van belang is daarbij dat als feiten gepresenteerde gegevens op een voldoende feitelijke basis moeten zijn gebaseerd. Ook is van belang dat de gegevens redelijkerwijs van belang moeten kunnen worden geacht in verband met de uitlatingen. Tenslotte mogen de nadelen voor de rechtspersoon niet onredelijk zijn ten opzichte van het door de meningsuiting beoogde doel. Met betrekking tot een voldoende basis in de feiten wordt vastgesteld dat het woord “corrupt” geen eenduidige strafrechtelijke betekenis heeft en kan duiden op verscheidene begrippen waaronder: “vriendjespolitiek, misbruik van macht en niet integer handelen”.Nu gedaagde het begrip “corrupt” gebruikt in de context van integriteit wordt vastgesteld dat er een voldoende basis is in de feiten. Voorts is er sprake van een misstand aangezien een bestuurslid van Buma/Stemra heeft aangeboden zijn invloed aan te wenden voor geldelijk gewin. Ook is eiser aan te merken als een publiek figuur omdat hij bestuurslid is van de auteursrechtenorganisatie. Met betrekking tot de werkwijze van Powned stelt de rechtbank vast dat Powned onzorgvuldig heeft gehandeld door het gesprek op zodanige wijze de knippen en plakken dat dit nadelig is voor eiser. Het was voor Powned geen vereiste om wederhoor toe te passen aangezien dit waarschijnlijk geen invloed zou hebben gehad. Met betrekking tot de presentatie van de uitingen komt de rechtbank tot de conclusie dat overdrijvingen door de pers onderdeel zijn van de vrijheid van meningsuiting en dat een rechtbank zich terughoudend moet opstellen ten opzichte daarvan. Vonnis: De uitingen van Powned worden niet als onrechtmatig jegens eiser gezien. Afwijzing van de vorderingen. Vonnis(rechtspraak.nl).