Pedograaf, TMG, associatie, hyperlink, geen nieuwe openbaarmaking, auteursrecht, verwijzing, smaad, laster onrechtmatige uitingen

Voorzieningenrechter Amsterdam 05-07-2013 IEPT20130705

Gedaagde heeft op zijn website het volgende bericht geplaatst : “LEES TELEGRAAF OP WWW.PEDOGRAAF.NL … hebben wij de website vast onder het domein www.pedograaf.nl gehangen.” De link www.pedograaf.nl geeft vervolgens de website van De Telegraaf weer waarbij in het browserscherm nog steeds www.pedograaf.nl weergegeven wordt. Gedaagde verweert dat hij geen feitelijke macht over de website zou hebben, de url www.pedograaf.nl staat bovendien op naam van een Bulgaar. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser voldoende aannemelijk gemaakt dat gedaagde beslissende invloed heeft op het gebruik van de website. Redengevend daarvoor het gebruik van de tekst: “hebben wij”. De Telegraaf Media Group (TMG, eiser) stelt dat het uitbrengen van haar website een openbaarmaking als in de Auteurswet is. Om dit als inbreuk op het auteursrecht van TMG te beschouwen dient er sprake te zijn van een nieuwe openbaarmaking. Dit is niet het geval omdat de website van TMG voor iedereen toegankelijk is én dit ook bekend is bij het grote publiek. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk op het auteursrecht. Daarnaast stelt TMG dat het gebruik van De pedograaf als verwijzing naar haar website onrechtmatig is vanwege de associatie met pedofilie. De verwijzing veroorzaakt derhalve reputatieschade voor TMG. Gedaagde heeft bovendien niet aangegeven waarom hij er belang bij heeft bij de verwijzing. Vonnis: gedaagde wordt geboden de weergave vanuit pedograaf.nl te staken en TMG de associëren met pedograaf, alsmede proceskosten. Vonnis(externe link)