Het Parool, onredelijk korte termijn wederhoor, onrechtmatige publicatie, nieuwsartikel, achtergrond artikel

Rechtbank Amsterdam 28-01-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:723

Gedaagde (Het parool) wil een artikel publiceren waarin de banden tussen eisers en een oud-provinciebestuurder aan de kaak worden gesteld. Het Parool heeft eisers geïnterviewd en een conceptartikel toegezonden. De advocaten van eisers hebben dit van commentaar voorzien en verzocht het artikel niet te publiceren. Inhoudelijke reactie op het artikel is vanuit de zijde van eisers niet mogelijk omdat een persoon zich in het buitenland bevindt, Het Parool zou een onredelijk korte termijn aanhouden en om die reden onvoldoende mogelijkheid tot wederhoor geven. De vraag wat een redelijke termijn is voor het geven van een weerwoord is in de rechtspraak beantwoord. De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat naarmate de beschuldigingen ernstiger zijn er meer tijd voor weerwoord moet worden gegeven. Bij beoordeling blijkt dat het artikel in twee delen valt te splitsen. Een nieuwsartikel en een achtergrondartikel. De rechter oordeelt dat voor het eerste gedeelte de gangbare reactietermijn van 24 uur voldoende is, ook gezien de nieuwswaardigheid van het artikel. Voor het tweede deel van het artikel geldt dat een reactietermijn van 24 uur geen reële mogelijkheid geeft om op het artikel te reageren, gezien het aantal en de ernst van de daarin genoemde beschuldigingen. Vonnis: Rechter verbiedt Het Parool om het tweede gedeelte van het artikel te publiceren tot 6 februari 2014 met een dwangsom. Vonnis: (rechtspraak.nl)