Oproep om negatieve ervaringen te melden, smaad, laster, onrechtmatig, Pretium, Tubantia, persvrijheid, verantwoordelijkheid pers

Rechtbank Overijssel 02-10-2013 ECLI: RBOVE:2013:2360

Dagblad Tubantia(gedaagde) plaatst een oproep aan haar lezers om negatieve ervaringen met Pretium B.V. (eiser) te melden. Volgens de oproep zouden er signalen zijn dat Pretium aan oudere mensen een abonnement aansmeert. Voorop staat dat aan persvrijheid een bijzondere waarde moet worden toegekend. De pers moet immers als publieke waakhond kunnen optreden. Dit vergaande recht van de pers omvat tegelijkertijd ook verantwoordelijkheden. Juist omdat de pers burgers informeert over wat er gaande is in de samenleving, kan zij een belangrijke invloed uitoefenen op opinie- en beeldvorming en kan zij reputaties maken of breken. Vooral verantwoordelijkheden op het punt van verificatie en zorgvuldigheid komen daarbij aan journalisten toe. De onderhevige oproep kan voor Pretium reputatieschade opleveren. De bewoordingen van de oproep hebben een negatieve lading en suggereren dat Pretium lichtvaardig vooral oudere mensen als abonnee tracht in te palmen. De aanleiding van de oproep bleek te zijn de ervaring van de vader van een van de redactieleden. Juist in deze gevallen, waarin nog niet duidelijk is of de journalistieke oproep die wordt geplaatst zal leiden tot een uitkomst die door de oproep wordt gesuggereerd, weegt de journalistieke zorgvuldigheid zwaar. Een dergelijke oproep is weliswaar een erkend journalistiek middel om mogelijke misstanden te onderzoeken, maar het stelt forse eisen aan de gekozen bewoordingen daarvan. De oproep behoort niet op voorhand het lijdend voorwerp daarvan, zeker als daarmee geen overleg heeft plaatsgevonden, al dusdanig te beschadigen dat reacties op de oproep ogenschijnlijk daardoor al niet meer kunnen afdoen aan het door de oproep gecreëerde beeld. Duidelijk moet zijn dat de journalist zo goed mogelijk heeft geprobeerd de informatie te verifiëren. Vonnis: gedaagde moet de oproep binnen 24 uur verwijderen op straffe van een dwangsom, de rectificatie wordt afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)