Onrechtmatige uitzending asielzoeker, kwetsbare positie vluchtelingen, valse voorwendselen, persoonlijke levenssfeer, uitingsvrijheid van een journalist

Rechtbank Amsterdam 15-12-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:8976

Eiser is van Syrische afkomst en verblijft ongeveer een maand als asielzoeker in een noodopvang. PowNed heeft in een uitzending beelden getoond van onder anderen eiser, gemaakt tijdens gesprekken met een verslaggeefster, in het bijzijn van een cameraman die de beelden heeft vastgelegd. PowNed heeft de beelden na afloop van de uitzending ook op internet geplaatst. Eiser stelt dat de uitzending een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer is en zijn eer en goede naam wordt aangetast. PowNed heeft de medewerking aan het interview onder valse voorwendselen gekregen, de uitspraken uitgelokt en de uitspraken in de uitzending totaal uit hun verband gerukt. Op geen enkele wijze wordt recht gedaan aan de inhoud van de interviews, noch wordt rekening gehouden met de kwetsbare positie waarin vluchtelingen zich bevinden. Op grond van de uitdrukkelijke mededeling van verslaggeefster dat het een ‘project for school’ betrof, behoefden de geïnterviewden er, anders dan PowNed heeft bepleit, niet op bedacht te zijn dat wat zij zeiden zou worden uitgezonden op de landelijke televisie en op internet zou worden geplaatst. Daarbij is de uitingsvrijheid van een journalist niet onbegrensd. Bij het uitoefenen van hun taken dienen journalisten zich immers te houden aan ‘verantwoordelijke’ journalistiek, waarbij zij integer moeten handelen en accurate en betrouwbare informatie dienen te verschaffen. De aantasting van het privéleven van eiser kan dan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de journalistieke vrijheid om misstanden aan de kaak te stellen. Vonnis: bevel om de reeds opgenomen beelden ontoegankelijk te maken + betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 2.500,-. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8976