Onrechtmatige uitingen over thuiszorg, beledigend, lasterlijk, geen spoedeisen belang

Rechtbank Rotterdam 16-10-2015 ECLI:NL:RBROT:2015:7637

Ambachtzorg (eiser) heeft thuiszorg verleend aan de ouders van gedaagden. Gedaagden vinden dat de zorg die zij aan hun vader verleende niet goed was. Zij hebben hierover uitlatingen gedaan op internet. Eiser vordert dat alle beledigende, lasterlijke, althans onrechtmatige uitlatingen die betrekking hebben op Ambachtzorg en/of haar medewerkers worden verwijderd van internet alsmede een rectificatie te plaatsen op Facebook en Twitter. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de uitlatingen niet onrechtmatig zijn. Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat gedaagden zich in de toekomst op onrechtmatige wijze zullen uitlaten jegens Ambachtzorg, zodat niet is gebleken dat sprake is van een spoedeisend belang. Vonnis: vorderingen worden afgewezen met een proceskostenveroordelinghttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:7637