Onrechtmatige uitingen, smaad laster, ernstige beschuldigingen, vrijheid van meningsuiting, doorverwijzing bodemprocedure

Voorzieningenrechter Breda 29-11-2012 LJN BY5493.

Dit geschil gaat over een groot aantal publicaties op internet, waarvoor stichting ASOJ (gedaagde), journalistieke verantwoordelijkheid erkent. In deze artikelen wordt de Engelse organisatie Dahabshiil (eiseres), voor zover van belang in deze, beschuldigd van terrorisme, het aanzetten tot moord en andere strafbare feiten. Dit zijn zeer ernstige beschuldigingen maar vallen ook onder de meest essentiële vorm van vrijheid van meningsuiting waardoor een beperking daarop niet snel gerechtvaardigd is. Beide partijen stellen een veelheid van feiten en leggen elk vele schriftelijke stukken over ter adstructie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het kort geding zich niet leent voor de beoordeling van de verweten publicaties. Aangezien het hier gaat om fundamentele vormen van vrijheid van meningsuiting is grote terughoudendheid op zijn plaats om beslissingen te baseren op een summiere behandeling in kort geding. Vonnis: De procedure wordt doorverwezen naar een eventuele bodemprocedure. Vonnis(rechtspraak.nl).