Onrechtmatige uitingen, smaad en laster, LinkedIn, Bedrijfs Reclame Nederland, bewijslast, vrijheid van meningsuiting, rectificatie

Voorzieningenrechter Oost-Nederland 15-01-2013 LJN BY8479.

Gedaagde beschuldigde Bedrijfs Reclame Nederland (eiseres) op zijn Linkedinaccount van oplichting. Voorop staat dat gedaagde recht heeft om zijn mening te uiten over een ander, ook als die negatief is. (art. 10 EVRM). Dit recht vindt echter zijn begrenzing in het geval daarmee iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Eiser stelt dat de berichten feitelijk onjuist zijn. Het ligt op de weg van gedaagde als beschuldigende partij om te bewijzen dat de beschuldigingen gebaseerd zijn op door hem ervaren feiten. Nu gedaagde daar niet in slaat en eiser aannemelijk heeft gemaakt dat de uitingen haar in zakelijk opzicht schade berokkent worden de uitingen als onrechtmatig beoordeeld. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot het verwijderen van de uitingen en het plaatsen van een rectificatie. Vonnis(rechtspraak.nl).