Onrechtmatige uitingen, dochter Michael Jackson, vrijheid van meningsuiting, privacy, in de openbaarheid treden, geheimhoudingsplicht, perspublicatie

Rechtbank Groningen 05-09-2012 LJN BX6804

Eiseres claimt op haar website de dochter van Michael Jackson te zijn. Dagblad Spits heeft hierover een artikel geschreven waarbij een gezondheidspsycholoog uitleg gaf over het gedrag van eiseres. Er is sprake van een conflict tussen de vrijheid van meningsuiting van Spits en het recht op privacy van eiseres. De volgende omstandigheden zijn hierbij relevant. Eiseres zocht zelf de openbaarheid door haar verhaal op een website te plaatsen, hierdoor heeft ze haar recht om zich te beroepen op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer aanzienlijk ingeperkt. De bijdrage aan het maatschappelijk debat was gering waardoor het belang van dit debat snel zou wijken voor de privacy van eiseres. De uitlatingen van gedaagde waren terughoudend. Er is hoor en wederhoor toegepast, hoewel eiseres daar geen gebruik van wenste te maken. Een beroep op de geheimhoudingsplicht gaat niet op nu eiseres geen patiënt van gedaagde is. Vonnis: De publicatie wordt niet als onrechtmatig aangemerkt. Vonnis(rechtspraak.nl).