Onrechtmatige uiting, website politie, herleidbaar, suggestie, anoniem

Rechtbank Den Haag 21-09-2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:11367

Voor zover voor het internetrecht van belang: Eiser wordt als verdachte aangehouden in zijn woning op verdenking van heling. Kort na de aanhouding van eiser publiceert de politie het nieuwsbericht met de tekst: “Met de aanhouding van een 47-jarige Zoetermeerder verwacht de politie een einde te hebben gemaakt aan heling en of diefstal van autoradio’s. (…) ” De zaak werd geseponeerd en eiser vordert schadevergoeding wegens gederfde levensvreugde. De rechtbank stelt voorop dat de politie in het kader van haar voorlichtende taak de bevoegdheid heeft om via een persbericht bekendheid te geven aan lopende onderzoeken en aanhoudingen. Hierbij dient zij grote zorgvuldigheid in acht te nemen en enkel feiten in haar publicatie vermelden waarvoor het politiedossier voldoende houvast biedt. De rechtbank oordeelt dat bovengenoemd citaat een sterke suggestie wekt dat er een verband bestaat tussen het toegenomen aantal auto-inbraken in de gemeente en de eiser, terwijl het politiedossier op het moment van publiceren, maar ook daarna, hiervoor onvoldoende steun bood. Vonnis: de rechtbank wijst een schadevergoeding toe ad € 1.500 euro + compenseert de proceskosten voor beide partijen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:11367