Onrechtmatige uiting, verwijderen website, feitelijke grond, openbaar, verdachtmakingen, beschuldigingen, vrijheid van meningsuiting, belangenafweging, laster.

Rechtbank Gelderland 17-10-2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:5780

Eiser is een haartransplantatiekliniek en heeft bij gedaagde een haartransplantantie verricht waarover gedaagde niet tevreden was. Gedaagde heeft een facebookpagina en een website aangemaakt waar hij zich grievend uit over eiser. Eiser vordert verwijdering van de website en een verbod op negatieve uitlatingen door gedaagde. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de grens van het toelaatbare overschreden heeft door zich niet te beperken tot de zakelijke informatie over het geschil maar ook zich persoonlijk negatief over eiser heeft uitgelaten. Gedaagde bezigt de woorden ‘verminkt’, ‘vele gruwelijke fouten’, ‘malafide’ en ‘gemanipuleerd’ waardoor de indruk van een onbetrouwbare kliniek wordt geschetst. De rechtbank oordeelt dat gedaagde geen feitelijke grond heeft voor deze uitlatingen en derhalve onzorgvuldig heeft gehandeld. Belangenafweging brengt mee dat de vrijheid tot meningsuiting hier minder zwaar weegt dan het recht van eer of goede naam. Vonnis:  wijst de vorderingen toe + dwangsom. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5780