Onrechtmatige uiting, smaad, laster, zoekmachines aanschrijven, cachegeheugen, domeinnaam

Voorzieningenrechter Dordrecht 29-11-2012 LJN BY4587.

Eisers en gedaagde hadden een overeenkomst waar gedaagde trouwfoto’s voor eisers zou maken en leveren. Gedaagde weigerde echter uiteindelijk om de foto’s te leveren. Als reactie daarop hebben eisers een negatief bericht geplaatst over gedaagde op een forum. Gedaagde reageerde vervolgens door een website en een blog te starten waarop hij negatieve uitingen over eisers plaatste. Met betrekking tot de website erkende gedaagde dat de beschuldigen volkomen ongefundeerd waren en dat hij de website had opgericht met het doel om eisers met gelijke munt terug te betalen. Deze berichtgeving wordt dan ook als onrechtmatig beoordeeld. Omdat gedaagde aangaf geen verder belang bij de domeinnaam te hebben is er tevens aanleiding om gedaagde te bevelen de domeinnaam op te zeggen. Met betrekking tot het weblog is duidelijk dat de berichtgeving onrechtmatig is. Het is echter niet aannemelijk dat het weblog door gedaagde is geschreven. De vordering om alle uitlatingen over eisers te verwijderen en uit het cachegeheugen te laten verwijderen wordt als te ruim geformuleerd gezien en om die reden afgewezen. Vonnis: De rechter beveelt de website www.misdadig-dordrecht.nl te verwijderen alsmede het indienen van een verzoek om deze website uit het cachegeheugen van de zoekmachines te verwijderen. Vonnis(rechtspraak.nl).