Onrechtmatige uiting, smaad en laster, verbod publicatie, verstekvonnis, www.pedofielennetwerknoordholland.nl, social media

Voorzieningenrechter Overijssel 06-07-2013 LJN CA2280.

Gedaagde brengt eiser in verband met pedofilie, kindermisbruik en kinderporno. Dit onder andere op de website www.pedofielennetwerknoordholland.nl en diverse social media, waaronder Facebook, Hyves, Twitter en Linkedin. Gezien gedaagde niet is komen opdagen is tegen hem verstek verleend. De rechter gebiedt gedaagde, kort gezegd, om deze uitingen te verwijderen en verwijderd te houden op straffe van een dwangsom. Een schadevergoeding is niet toegewezen omdat niet is gebleken dat eiser hier spoedeisend belang bij heeft. Vonnis: De vorderingen zijn bij verstek toegewezen. De schadevergoeding is afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).