Onrechtmatige uiting, publicatie van processtukken op website, fair trial, vrijheid van meningsuiting, hyperlink

Rechtbank Gelderland 06-10-2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:5286

Gedaagde heeft een website waarop hij vertrouwelijke processtukken heeft gepubliceerd over een aanhangige strafzaak. De Staat (eiser) vordert in de onderhavige procedure verlenging van het publicatieverbod. De rechtbank oordeelt dat reeds gewezen kort geding is geoordeeld dat het verbod op publicatie en het doorlinken naar vertrouwelijke informatie een gerechtvaardigde inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting. De gronden waarop die beslissing steunt zijn enerzijds dat het beginsel van ‘fair trial’ in het strafproces, welk beginsel de Staat dient te beschermen, onder druk komt te staan als vrijgegeven getuigenverklaringen andere getuigen in dezelfde strafzaak bereiken voordat zij zelf zijn gehoord, waardoor het proces van waarheidsvinding ernstig wordt verstoord, en anderzijds dat door openbaarmaking van de vertrouwelijke documenten wordt gevreesd voor de veiligheid van de getuigen. De rechtbank oordeelt in onderhavige procedure dat een dergelijk verbod ook toegewezen kan worden indien niet reeds is gepubliceerd, maar wel een concrete dreiging bestaat dat dit kan gebeuren. Vonnis: de rechtbank wijst de verlening van het publicatie verbod toe + dwangsom + veroordeling proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5286