Onrechtmatige uiting, publicatie op een website, “lijkt een oplichter”, reputatieschade, smaad en laster

Rechtbank ‘s-Gravenhage 10-04-2013 LJN BZ9355.

Gedaagde had in de webshop van eiser een t-shirt gekocht dat nooit geleverd is. Een zoektocht op het internet leerde dat meer mensen klaagden over de webwinkel van eiser. Gedaagde schreef hierover vervolgens op zijn weblog een artikel waarin hij de zin “[eiser] lijkt een oplichter” gebruikte. De rechtbank komt tot de conclusie dat het in beginsel is toegestaan om kritiek te uiten over organisaties en personen maar dat daarbij de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare niet overtreden mogen worden. Oplichting is een zwaar misdrijf en om die reden dient men extra voorzichtig te zijn als men iemand van oplichting beschuldigt. Doordat gedaagde echter een voorbehoud maakt met het woord “lijkt”en een vraagteken is het voor de gemiddelde lezer duidelijk dat het hier niet om een feit gaat maar om een vraag. Dit maakt dat de vereiste zorgvuldigheid minder wordt. Gedaagde had daarbij voldoende feitenmateriaal om te kunnen concluderen dat eiser vaker bestellingen niet levert. Vonnis: De Rechtbank oordeelt dat de publicatie niet onrechtmatig jegens eiser is. Vonnis(rechtspraak.nl).