Onrechtmatige uiting op internet, vrijheid van meningsuiting, smaad en laster, curator

Voorzieningenrechter Arnhem 27-03-2013 LJN CA0289.

Een moeder heeft zich op grievende wijze uitgelaten over de curator van haar zoon. De moeder zou ontevreden zijn geweest met de werkzaamheden van de curator en heeft, onder andere, op Facebook , het Kassaforum en een lokale tv-zender, verschillende uitspraken over de curator gedaan. In deze moet een afweging gemaakt worden tussen de vrijheid van meningsuiting van gedaagde (art. 10 EVRM) en het recht op bescherming van de eer en goede naam van eiser. Ter zitting blijkt dat de gedane beweringen niet voldoende op feiten gestoeld zijn. Daarom worden de uitspraken aangemerkt als een waardeoordeel dat onnodig grievend en beschadigend is. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot het verwijderen van de gedane uitspraken en het plaatsen van een rectificatie op Facebook voor 12 maanden. Vonnis(rechtspraak.nl).