Onrechtmatige uiting, e-mail, steun in feitenmateriaal, algemeen belang, beschuldigingen, algemeen verbod

Rechtbank Noord-Holland 29-09-2016 ECLI:NL:RBNHO:2016:8359

Gedaagde houdt in verschillende publicaties en e-mailberichten Zwembadkeur c.s. (eiser) aansprakelijk gehouden voor het dodelijk ongeval in De Reeshof en bestempeld het Keurmerk Veilig en Schoon als ondeugdelijk. De rechtbank dient door middel van een belangenafweging het recht op eer en goede naam en het recht op vrijheid van meningsuiting tegen elkaar af te wegen. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat welk recht de doorslag behoort te geven afhangt van de omstandigheden, waaronder de aard van de beschuldigingen, de ernst van de te verwachten gevolgen, de ernst van de misstand welke de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin ten tijde van de publicatie de beschuldigingen steun vonden in het feitenmateriaal en de inkleding van de beschuldigingen. De rechtbank oordeelt dat de beschuldigingen door gedaagde onvoldoende steun vinden in het feitenmateriaal. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot een algemeen verbod zich negatief uit te laten over Zwembadkeur c.s. + proceskosten + dwangsom. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:8359