Onrechtmatige publicatie op website, portretrecht, satire, publiek orgaan, art. 21 AW, Haaksbergenplaza

Voorzieningenrechter Almelo 16-04-2013 LJN BZ8653.

Eiseres is een publiek orgaan bij de Gemeente Haaksbergen. Gedaagden hebben op de website haaksbergenplaza.nl en op het bijbehorende Facebook pagina een artikel geplaatst getiteld: “meesteres in handhaving” met een gemanipuleerde afbeelding van eiseres. Het artikel is door een anonieme schrijver geplaatst maar gedaagden kunnen worden aangemerkt als internet service providers in de zin van art. 196c BW en zijn daarom naast de schrijver aansprakelijk. De afbeelding is zeer seksueel suggestief en insinueert bovendien dat eiseres nietsontziend en meedogenloos zou zijn. Eiseres heeft daarom een redelijk belang als in art. 21 Aw. bij het stoppen van de publicatie. Het verweer dat er sprake zou zijn van satire gaat niet op omdat de afbeelding en de tekst geplaatst zijn in een dermate beledigende context dat zij elke vorm van maatschappelijke zorgvuldigheid te buiten gaat. De teksten zijn echter ansich niet onrechtmatig omdat de oplettende lezer hier zou kunnen opmaken dat het om een satire gaat. Daarvoor dienen dezelfde regels te gelden als voor een column. Eiseressen vorderen bovendien een voorschot op de schadevergoeding. Dit voorschot wordt toegewezen omdat aannemelijk is geworden dat eiseressen immateriële schadevergoeding geleden heeft en zij belang hebben bij snelle genoegdoening. Bovendien leiden gedaagden geen restitutierisico. Vonnis: De rechtbank verbiedt het publiceren van de afbeeldingen. De teksten afzonderlijk mogen wel openbaar blijven. Daarbij wordt het gedaagden verboden enige mededeling over dit geschil openbaar te maken en Google te verzoeken tot het verwijderen van iedere verwijzing naar het artikel. Voorts worden gedaagden veroordeeld tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 1.000,-. Vonnis(rechtspraak.nl).