Onrechtmatige perspublicatie, Omroep Brabant, uitzetting, kunstenares, publiek-figuur, rectificatie, nieuwsitem, vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Amsterdam 20-07-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:4457

Een kunstenares (eiseres) heeft een Afghaanse man en zijn familie gesteund tijdens zijn uitzetting. Na de uitzetting is zij samen met zijn dochter naar Afghanistan gereisd om hem te zoeken. De Afghaanse man zou tijdens de uitzetting door de Marechaussee mishandeld zijn. Eiseres heeft hierover telefonisch contact gehad met een verslaggever van Omroep Brabant. Omroep Brabant beweerde in een nieuwsitem dat eiseres aan de geloofwaardigheid van het verhaal twijfelde. Volgens de kunstenares zijn haar uitspraken uit de context gehaald. Het was niet eiseres die aan het verhaal twijfelde, maar de verslaggever. Omroep Brabant heeft door het uitzenden van het nieuwsitem haar reputatie geschaad. De kunstenares doet een beroep op haar recht op bescherming van eer en goede naam. Ze vordert dat het gewraakte nieuwsitem wordt verwijderd alsmede een rectificatie. Indien deze vorderingen worden toegewezen, wordt de vrije meningsuiting van Omroep Brabant beperkt. Welk recht zwaarder weegt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Aan de positie van de pers komt bijzondere betekenis toe, gelet op enerzijds de taak om informatie en ideeën van publiek belang te verspreiden en anderzijds het recht van het publiek informatie en ideeën te ontvangen. Daarbij is eisers een publiek figuur wat inhoudt dat zij meer te dogen heeft dan een niet-publiek figuur. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen of de schending van het privéleven een voorzienbare consequentie van de eigen acties van eiseres is. Deze omstandigheden in acht nemende beslist de rechter dat Omroep Brabant onrechtmatig heeft gehandeld. Vonnisvorderingen van eiseres worden toegewezen. Dwangsom + € 1412,00 schadevergoeding + proceskosten.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:4457