Onrechtmatige en schadelijke berichten, webwinkel parfums, persoonsgegevens, inbreuk persoonlijke levenssfeer, verstrekken gegevens

Rechtbank Den Haag 11-05-2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:5505

Eiser heeft een webwinkel voor de verkoop van parfums. In een Facebookgroep kunnen mensen die niet tevreden zijn over deze webwinkel hun mening delen. Op deze Facebookgroep zijn erg vervelende berichten geplaatst ten aanzien van de webwinkel. Tevens zijn er persoonsgegevens van eiser verspreid. Dat is een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer en onrechtmatig op grond van art. 8 EVRM. Eiser vordert Facebook te gebieden om de gegevens van alle gebruikers die beheerder zijn geweest van de Facebookgroep te verstrekken. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat de geplaatste informatie onrechtmatig en schadelijk is. Eiser heeft dan ook een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens van de Facebookgebruikers. Eiser heeft op diverse andere wijzen gepoogd de gegevens te verkrijgen maar die pogingen hebben niet gewerkt. Het is dan ook aannemelijk dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid is om deze gegevens te achterhalen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het belang van eiser bij het verstrekken van de gegevens zwaarder weegt dan het belang van Facebook en de beheerders bij het niet-verstrekken daarvan. VonnisFacebook moet gegevens verstekken. Proceskosten worden gedeeld.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:5505