Onrechtmatige en schadelijke berichten, Facebookgroep, NAW-gegevens, IP-adres, Vodafone

Rechtbank Limburg 24-10-2016 ECLI:NL:RBLIM:2016:9210

Eiser heeft een webwinkel. Er is een Facebookgroep opgericht waar ontevreden klanten hun mening kunnen uiten over de webwinkel. Door de beheerder van de Facebookgroep zijn vervelende berichten over eiser geplaatst. Onder een van die berichten is een afbeelding van eiser geplaatst. Naar aanleiding van een vonnis heeft Facebook IP-adressen van logins op de Facebookgroep aan eiser verstrekt. Er is door een gebruiker 21 keer ingelogd op de Facebookgroep. Deze “logins” hebben uitsluitend plaatsgevonden met gebruikmaking van het IP-adres dat behoort bij de internetaansluiting die op naam van een abonnee van Vodafone staat. Eiser vordert dat de voorzieningenrechter Vodafone gebiedt alle bij haar bekende gebruikers- en/of contactgegevens behorende bij het IP-adres aan hem te verstrekken. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiser voldoende heeft onderbouwd dat de beheerder van de Facebookgroep de berichten heeft geplaatst met gebruikmaking van het IP-adres. Tevens is het voldoende aannemelijke dat de inhoud van de berichten onrechtmatig en schadelijk zijn. Eiser heeft dan ook een reëel belang bij het verkrijgen van de NAW-gegevens. Eiser heeft de identiteit van de beheerder(s) tot op heden niet op een andere manier kunnen achterhalen. Het belang van eiser bij afgifte van de NAW-gegevens prevaleert boven het belang van de abonnee om anoniem te blijven. Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de weigering van Vodafone om de NAW-gegevens van haar abonnee aan eiser bekend te maken in strijd is met zorgvuldigheid die zij jegens eiser in acht dient te nemen. Vonnis:Vodafone moet de NAW-gegevens verstrekken + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2016:9210