Onrechtmatig review over dienstverlening, moedwillig onjuist en onnodig grievend, smadelijk en lasterlijk, waarschuwing geven aan publiek

Rechtbank Rotterdam 17-12-2015 ECLI:NL:RBROT:2015:9532

Gedaagde heeft een review geplaatst over eiser op de door eiser op het internet gehouden pagina. Eiser stelt dat de feiten die in deze recensies staan moedwillig onjuist en onnodig grievend zijn en dus onrechtmatig nu deze zijn eer en goede naam aantasten. Gedaagde heeft zich onjuist, ongenuanceerd, negatief, smadelijk en lasterlijk uitgelaten over de door eiser aan gedaagde geboden dienstverlening. Door de gedaagde is toegelicht dat het doel van de review is het geven van een waarschuwing aan het publiek. De voorzieningenrechter oordeelt dat het allereerst van belang is dat is komen vast te staan dat de gewraakte tekst een review is, waarbij het voor de lezer voldoende duidelijk is dat de inhoud slechts de mening van de schrijver weergeeft. De mogelijkheid tot het plaatsen van een review op de pagina is door eiser zelf of onder diens verantwoordelijkheid opengesteld. Bij het plaatsen van een dergelijke review heeft de schrijver de vrijheid om zijn mening te geven over de door eiser verleende dienstverlening, waarbij het stevig aanzetten van de mening en het enigszins overdrijven, zij het niet ongelimiteerd, is geoorloofd en het beginsel van hoor en wederhoor niet aan de orde is. Tevens is er niet gebleken dat de inhoud feitelijk evident onjuist is. De bewoordingen zijn bovendien niet onnodig grievend. Vonnis: vorderingen worden afgewezen met proceskostenveroordeling.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:9532