Onrechtmatig, beschuldigingen, Reformatorisch Dagblad, Erdee, zoekmachine, Google, artikelen

Rechtbank Amsterdam 11-03-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:1958

In de krant Reformatorisch Dagblad (hierna RD) zijn diverse artikelen verschenen waarin onrechtmatige beschuldigingen over eiser staan. Deze artikelen zijn opgenomen in het archief van Erdee (gedaagde). Dit archief is te vinden op de websites: www.refdag.nl en www.digibron.nl. Indien er in de zoekmachine van google.nl op de naam van eiser wordt gezocht, verschijnen de betreffende artikelen. Naar aanleiding van een en ander is er op een later tijdstip een artikel (artikel IV) in RD geplaatst onder de titel “Beschuldigingen tegen [eiser] ingetrokken”. De voorzieningenrecht oordeelt dat de publicatie van de beschuldigende artikelen op www.refdag.nl niet onrechtmatig zijn nu bij die publicatie verwezen wordt naar artikel IV. Dat ligt anders bij de publicatie op www.digibron.nl. Bij die publicatie wordt namelijk geen verwijzing naar het bijbehorende artikel opgenomen: in beginsel onrechtmatig. Vonnisinstructie geven aan google waardoor de artikelen niet langer in de zoekresultaten voorkomen. Proceskosten worden verdeeld. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:1958