Online archief, onrechtmatige uitingen, belang, smaad en laster, universiteitskrant, Stichting Rechten Akademie, vrijheid van meningsuiting, onjuistheden, perspublicatie

Voorzieningenrechter Groningen 14-09-2012 LJN BX7924

Gedaagde (Universiteitskrant Groningen) heeft een artikel gepubliceerd en vervolgens gearchiveerd waarin de handelswijze van eiseres (de voorzitter van Stichting Rechten Akademie) aan de kaak wordt gesteld. Nu de dagvaarding door eiseres als persoon is uitgebracht en een deel van de stellingen betrekking hebben op de Stichting heeft zij als persoon geen belang bij deze stellingen. Slechts twee zinnen in het artikel hebben betrekking op Eiseres als persoon. De vordering tot verwijdering van de passage maakt een inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting van gedaagde. Dat is slechts toegestaan indien het gewraakte artikel aantoonbaar onjuistheden bevat, dan wel op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en in die zin onrechtmatig is. Eiseres baseert haar eis grotendeels op de stelling dat het artikel vele onjuistheden zou bevatten. Dit blijkt niet het geval. Voorts moet worden afgewogen of het archiveren en het op internet geplaatst houden van het artikel onrechtmatig is jegens eiseres. Artikelen in de UK blijven conform beleid twee jaar online staan. De samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere archivering. Daarmee is het verwijderen van artikelen, die op zichzelf rechtmatig zijn, uitsluitend vanwege een negatieve lading, niet goed te verenigen. (LJN BM4462). De archivering is daarmee niet als onrechtmatig aan te merken. Vonnis: De vorderingen van eiseres worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).