Non-fictie boek, onjuistheden over eiseres, spionage- of inlichtingenfunctie, eer of goede naam, vrije meningsuiting

Rechtbank Den Haag 11-12-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:15050

Gedaagde is de schrijver van het non-fictie boek ‘de Doofpotgeneraal’. Eiseres komt veelvuldig voor in het boek en wordt met haar volledige naam genoemd. Zij stelt dat er vele onjuistheden in het boek staan over haar persoon, haar rol en de uitlatingen die zij gedaan heeft. Zij wordt afgeschilderd als iemand die een spionage- of inlichtingenfunctie had bij de Militaire Inlichtingendienst en als loslippig en babbelziek. Enkele hoofdstukken van het boek hebben online gestaan op de website van de uitgeverij. Het ligt op de weg van gedaagde om aannemelijk te maken dat zijn bronnen betrouwbaar zijn, hetgeen hij heeft nagelaten. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van schadelijke publiciteit en beschuldigingen in het boek die geen steun vinden in het beschikbaar feitenmateriaal. Vonnis: verbod op verdere verspreiding en promotie van het boek + proceskostenveroordeling.