Non-fictie boek, ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting, onderwerp maatschappelijk debat, vonnis rechtbank vernietigd

Gerechtshof Den Haag 12-04-2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:870

Eiser is schrijver van het non-fictie boek ‘De Doofpotgeneraal’. Gedaagde komt op een negatieve wijze veelvuldig voor in het boek en wordt met haar volledige naam genoemd. In eerste aanleg heeft de voorzieningenrecht verdere verspreiding en promotie van het boek verboden met dwangsom. Het hof oordeelt dat het gevorderde verbod een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting tot gevolg zou hebben. Tenminste een deel van het boek gaat namelijk over zaken die onderwerp kunnen zijn van een debat van maatschappelijk belang. Tevens is het belang van gedaagde bij toewijzing van het verbod beperkt. De kritiek die in het boek wordt geuit over maatschappelijke misstanden richt zich niet tegen gedaagde, maar tegen de Nederlandse Staat en een oud-generaal. De kern van de bezwaren van gedaagde is dat zij negatief wordt omschreven. Het betreft echter geen beschrijving die dusdanig beschadigend is dat die zelfs in geanonimiseerde vorm moet worden verboden. Vonnis: vonnis van de rechtbank wordt vernietigd.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:870