Nieuwssite verantwoordelijk voor reacties, EHRM, vrijheid van meningsuiting, onrechtmatige uitingen, smaad en laster, art. 10 EVRM, Delfi As. V Estonia

EHRM 10-10-2013 Case of Delfi As. V Estonia

Eiser exploiteert in Estland een nieuwswebsite waar de mogelijk geboden wordt om anoniem te reageren en te discussiëren. Onder een nieuwsbericht van over een Rederij werden een twintigtal commentaren gegeven die, volgens de Estse rechter, niet door de beugel konden. Deze reacties stonden zo’n zes weken op internet maar werden op eerste verzoek binnen een dag verwijderd. De Estse rechter oordeelde dat eiser verantwoordelijk is voor deze reacties omdat zij een platform biedt waarop deze reacties kunnen worden gegeven. Bovendien verhogen de reacties de bezoekersaantallen waarop het verdienmodel van eiser gebaseerd is. Dat de reacties meteen verwijderd werden doet daar niets aan af, immers op dat moment was de reputatieschade al veroorzaakt, eiser had voor voldoende maatregelen moeten zorgen om dat te voorkomen. Aan het EHRM werd voorgelegd of dit een inbreuk maakt op artikel 10 EVRM. Ingevolge art. 10 lid 2 EVRM is een beperking van de vrijheid van meningsuiting toegestaan op (1) wettelijke basis, (2) gericht op, in dit geval, de bescherming van rechten van anderen en (3) noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Eiser betoogt dat de Estse wet geen verplichting tot het vooraf monitoren van berichten kent en dat haar aansprakelijkheid was beperkt door Europese richtlijn 2000/31/EC. Het EHRM oordeelt dat eiser kon, op basis van het soort bericht en het aantal reacties, verwachten dat er schadende berichten zouden verschijnen onder dit bericht. Eiser diende derhalve voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat hierdoor de rechten van andere geschaad zouden worden. De maatregelen die zij genomen heeft waren klaarblijkelijk onvoldoende. Daarbij heeft eiser een aanzienlijk invloed over de commentaren en de mogelijk om ze te verwijderen, hetgeen maakt dat ze niet gezien kan worden als een ISP die alleen informatie doorgeeft. Met name het feit dat eiser financieel gewin haalt uit de commentaren maakt dat zij de verantwoordelijkheid voor deze reacties niet zomaar kan afschuiven op de anonieme gebruikers. Tot slot is de boete van € 320,- niet als disproportioneel aan te merken. Vonnis: er is geen sprake van een inbreuk op art. 10 EVRM. Vonnis(EHRM)