Nieuwsberichten, onvoldoende steun in feitenmateriaal, reputatie geschaad, wederhoor, regels voor de journalistiek

Rechtbank Midden-Nederland 20-04-2016 ECLI:NL:RBMNE:2016:2202

Op de website van de NOS zijn twee nieuwsberichten verschenen over eiser. In de publicaties wordt een verband gelegd tussen eiser en een verdachte van een liquidatie. Beide publicaties vinden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Het staat de NOS weliswaar vrij om de verbanden te leggen die haar goeddunken, maar dan moeten die verbanden wel gebaseerd zijn op voldoende feitenmateriaal. Door het leggen van de link tussen eiser en de verdachte wordt derhalve de reputatie van eiser geschaad. Tevens heeft NOS geen wederhoor gepleegd bij eiser. Volgens de regels voor journalistiek moeten journalisten wederhoor toepassen “bij personen die door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slecht zijdelings een rol spelen”. Op basis van de hiervoor genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat in het onderhavige geval het recht op bescherming van de eer en goede naam van eiser zwaarder weegt dan het recht van de NOS op vrijheid van meningsuiting. De publicaties zijn derhalve onrechtmatig. Vonnis: NOS moet de publicaties verwijderen en een rectificatie op de website plaatsen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:2202