Nieuwe website, medische missers, eer en goede naam, smaad en laster, onrechtmatige uitingen

Gerechtshof Arnhem (Kort Geding) 18-09-2012 LJN BX9224

Gedaagde heeft een website gemaakt waarop gedaagde diverse beschuldigingen waaronder, medische missers (eiser is arts), moord en dergelijke. Gedaagde is veroordeeld tot het verwijderen van deze website. Vervolgens opent gedaagde een nieuwe website met dezelfde inhoud en plaatst een link naar deze nieuwe website op de oude website. Conflict tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht van eiser om niet lichtvaardig beschuldigd te worden. Voor zover relevant spelen de volgende omstandigheden een rol. Eiser ondervindt, zowel zakelijk als privé, zeer grote overlast van de website door de goede vindbaarheid. Gedaagde uit zeer zware beschuldigingen richting eiser waaronder: fraude, moord, mishandeling, het achterlaten van een hulpbehoevende in nood. Dat een oplettende lezer zou kunnen begrijpen dat eiser niet daadwerkelijk strafrechtelijk veroordeeld is voor bovengenoemde misdrijven doet daar niets aan af. Voorts vinden deze grove beschuldigingen onvoldoende basis in de feiten. Deze mededelingen worden bovendien niet gerechtvaardigd door het doel van gedaagden om medische misstanden aan de kaak te stellen. Dit, omdat niet vast staat dat gedaagde een medische misser gemaakt heeft. Tenslotte heeft de website, gezien de inhoud, het kennelijke doel om eiser zwart te maken. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot verwijderen van de website en domeinnaam. Vonnis(rechtspraak.nl).