Negatieve teksten en foto’s op website, gebeurtenissen en misstanden in het onderwijsveld, ernstige privacy schending, geen grondslag in het feitenmateriaal, bewust beschadigen

Rechtbank Midden-Nederland 02-10-2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:7250

Gedaagde heeft negatieve teksten en foto’s op een website geplaatst om aandacht te vragen voor gebeurtenissen en misstanden in het onderwijsveld . Eisers vinden dat de uitlatingen die gedaagde over hen heeft geplaatst te ver gaan. Eisers vorderen dat gedaagde de uitlatingen op de website verwijdert. De voorzieningenrecht acht het te ver gaan dat ook de kinderen van eisers in de uitlatingen voorkomen. Eisers hebben deze vorm terecht als een ernstige schending van hun privacy ervaren. De verwijten die geen grondslag in het feitenmateriaal vinden en de alinea’s waarin sprake is van het bewust willen beschadigen van eiser, dienen te worden verwijderd. Vonnisgedeelte van de vorderingen van eisers worden toegewezen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:7250