Naamsvermelding in boek, schietpartij, bardame, persoonlijke levenssfeer, schadevergoeding

Rechtbank Rotterdam 07-07-2015 ECLI:NL:RBROT:2015:4812

Het boek “Rotterdamse Penoze” behandelt het criminele milieu in en rond Rotterdam in de afgelopen jaren. In het boek wordt ingegaan op de schietpartij in Café Inn & Out te Rotterdam. Eiseres werkte destijds als barvrouw in dit café. Zij is bij de schietpartij zwaar gewond geraakt en heeft daarbij een dwarslaesie opgelopen. In het boek wordt eiseres moet voor- en achternaam vermeld. Door de vermelding van haar naam wordt zij aangetast in haar persoonlijke levenssfeer en de naamsvermelding is niet noodzakelijk. De auteur en uitgever van het boek worden door eiseres gedagvaard. Zij vordert dat gedaagden de voor- en achternaam wijzigen in “de bardame” en zij haar schade vergoeden. De door eiseres gestelde inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer door de naamsvermelding is niet aannemelijk. Aan een afweging van het recht van eiseres op bescherming tegen een dergelijke inbreuk en vrijheid van meningsuiting waarop gedaagden zich beroepen wordt derhalve niet toegekomen. Vonnisvorderingen worden afgewezen met veroordeling van eiseres in de proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:4812