Moord op partner, Google, Federatie, vrijheid van meningsuiting, bescherming persoonlijke levenssfeer, recht om als dader te worden vergeten

Rechtbank Noord-Nederland 01-05-2015 ECLI:NL:RBNNE:2015:2122

Eiser is veroordeeld voor moord op zijn partner (hierna H). Op internet werd er door Google een verbinding gelegd tussen de naam van eiser en zijn veroordeling. Eiser heeft Google verzocht deze link tussen zijn persoon en deze daad te verwijderen. Aan dit verzoek heeft Google inmiddels gevolg gegeven. Op de website van Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (gedaagde) is een bericht van de vader van H, samen met het verzoek van eiser aan Google en het persbericht van de veroordeling geplaatst. Bij het opgeven van de volledige naam van eiser als zoekterm in Google wordt als eerste zoekresultaat een link weergegeven die verwijst naar de pagina van de website. Eiser vordert dat de Federatie de publicatie op de website verwijdert. Hij heeft zich met betrekking tot zijn vordering beroepen op de Wet bescherming persoonsgegevens, het arrest Google Spain alsmede op onrechtmatig handelen van de gedaagden. Gedaagde bepleit de vrijheid om zich publiekelijk te uiten over eiser. Vrijheid van meningsuiting bestaat mede om de gemeenschap blijvend geïnformeerd te laten zijn omtrent gruwelijke misdrijven die gepleegd zijn en de samenleving heeft er recht op te weten wie de persoon van eiser is en wat hij heeft gedaan. De doelstelling van de Federatie is gelegen in de aandacht vragen voor het slachtoffer. De voorzieningenrechter oordeelt dat niemand kan ontkennen dat gedaagde een gerechtvaardigd belang heeft bij het aldus levend houden van hetgeen gebeurd is. Indien zij dit belang willen behartigen, is het noodzakelijk dat zij de publicatie op internet plaatst want op deze manier wordt een zo groot mogelijk publiek bereikt. Tevens lijkt de eiser nog niet echt tot een inzicht in het verwerpelijke karakter van zijn daad te zijn gekomen. Dit verhoudt zich slecht met een recht om als dader te worden vergeten. Alles afwegende acht de voorzieningenrechter het belang van gedaagden bij het uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting op de wijze waarop zij dat hier doen, op dit moment zwaarwegender dan het recht van eiser op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Vonnis: vordering van eiser wordt afgewezen + proceskostenveroordeling.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:2122