Misdaadverslaggever, Costeja-arrest, Google Search, zoekresultaten, irrelevant, buitensporig, onnodig diffamerend

Rechtbank Amsterdam 18-09-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:6118

In een aflevering van het programma “Misdaadverslaggever” zijn afbeeldingen getoond waarin een escortbaas (eiser) met een huurmoordenaar bespreekt hoe hij een concurrent kan laten liquideren. Eiser is hiervoor veroordeeld en vordert dat Google Search (gedaagde) de links die verwijzen naar zijn veroordeling verwijdert. Bij het opleggen van beperkingen aan de werking van een zoekmachine als Google Search is terughoudendheid geboden. De functie van catalogus zou ernstig worden belemmerd indien er strenge beperkingen zouden plaatsvinden. Het Costeja-arrest beschermt personen alleen tegen het langdurig ‘achtervolg’ worden door berichten die ‘irrelevant’, ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. Veroordeling voor een ernstig misdrijf is in het algemeen blijvend relevante informatie over een persoon. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen deze ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser niet voldoende onderbouwd heeft waarom de links irrelevant, buitensporig of onnodig diffamerend zijn. Tevens heeft eiser het spoedeisend belang bij zijn vorderingen onvoldoende aangetoond. Vonnis: de vordering tot verwijdering wordt afgewezen met proceskostenveroordeling.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:6118