Maastrichtse vastgoedmagnaat, ghana, sexueel misbruik, smaad, laster, persvrijheid, journalist, publiek figuur, zéér ernstige misstand, hoor en wederhoor

Rechtbank Amsterdam 18-12-2013 ECLI: RBAMS:2013:8660

Eiser is een Maastrichtse vastgoedmagnaat. Gedaagde is een journalist en heeft diverse artikelen geschreven waaruit blijkt dat de vastgoedmagnaat in Ghana wordt verdacht van seksueel misbruik. Eiser vordert, onder meer, een verbod op verdere publicatie en een voorschot op de schadevergoeding. Uit diverse overgelegde stukken blijkt dat de publicaties voldoende basis in de feiten vinden, immers de vastgoedmagnaat was op enig moment verdacht. In de belangenafweging wordt ook meegenomen dat eisers tot op zekere hoogte een publiek figuur is en dat publieke figuren zich meer moeten laten welgevallen dan personen die geen publiek figuur zijn. Daarenboven is seksueel misbruik een zéér ernstige misstand die de journaliste aan de kaak wilde stellen. Tot slot heeft eiser voldoende mogelijkheid tot hoor en wederhoor geboden. Vonnis: vorderingen worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)