Lijfsdwang, onrechtmatige uiting, vrijheid van meningsuiting, eer en goede naam, rectificatie

Voorzieningenrechter Breda 29-11-2012 LJN BY5493.

Gedaagde maakt eisers op diverse fora uit voor “broodfokkers”, een term die als bijzonder suggestief en grievend wordt beoordeeld, mede omdat gedaagde zelf aangaf de term zo bedoeld te hebben. Aangezien gedaagde deze berichtgeving enkel op basis van vermoedens heeft geuit wordt geoordeeld dat deze uitingen jegens eiser onrechtmatig zijn. Gedaagde verweert onder andere dat zij de berichten inmiddels verwijderd heeft. Dit verweer gaat niet op omdat de mogelijkheid bestaat dat gedaagde in de toekomst wederom gelijksoortige berichten zal publiceren. De gevraagde rectificatie wordt niet toegewezen omdat de gevorderde rectificatie een uiting van persoonlijke gevoelens beslaat. Dit kan aan gedaagde niet worden opgedrongen. Bovendien heeft gedaagde geen controle over de fora waarop de rectificatie wordt gepubliceerd. De lijfsdwang wordt niet toegewezen omdat het belang ontbreekt en omdat de lijfsdwang in geen enkele verhouding staat tot het onderliggende geschil en daarmee disproportioneel zou zijn. Vonnis: Gebiedt gedaagde om gedurende een half jaar geen uitlatingen jegens eisers te doen waarbij het woord broodfokker of woorden van gelijke strekking worden gebruikt. Vonnis(rechtspraak.nl).