De Leeuwarder Courant, Betsema, rectificatie, bevoegdheid rechter, smaad en laster, onrechtmatige uitingen, voorafgaande inzage.

Rechtbank Amsterdam 27-03-2014 KG ZA 14-343

In De Leeuwarder Courant (gedaagde) staat een voorbereidend artikel over de aannemer Betsema (Eiser). Eiser vorder een rectificatie en inzage in het artikel voor de publicatie van het artikel. De Leeuwarder Courant beroept zich op de onbevoegdheid van de rechter, omdat Leeuwarder Courant in Friesland gevestigd is zou de Rechtbank Noord Nederland bevoegd zijn. De rechter passeert dat verweerd. Namelijk, ook de rechter in de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaanis bevoegd. Onder de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan wordt medebegrepen de plaats waar de schade zich heeft voltrokken. De artikelen van de Leeuwarder Courant zijn ook in Amsterdam toegankelijk waardoor ook daar schade ontstaat. In dit geval heeft de eiser het recht om te kiezen waar hij wil procederen. De rechter oordeelt, zonder verregaande motivatie, dat een rectificatie in dezen gerechtvaardigd is. De vordering tot inzage voorafgaand aan publicatie wordt afgewezen omdat dit te ver gaat en omdat De Leeuwarder Courant al heeft toegezegd hoor en wederhoor te zullen toepassen. Vonnis: Rectificatie wordt toegewezen. Vonnis(IE-forum).