KRO Reporter, Ryanair, misstanden, voldoende steun in feiten, zorgvuldig onderzoek, hoor en wederhoor

Rechtbank Amsterdam 16-04-2014 ECLI:RBAMS:2014:2003

Gedaagde (KRO) heeft een aflevering van haar programma Reporter gewijd aan een mogelijk onveilige situatie bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair (eiser). Volgens Ryanair zou KRO onvoldoende onderzoek hebben gedaan gezien de zeer ernstige beschuldigingen die in het programma worden geuit. De rechtbank is van oordeel dat KRO wel degelijk zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de gebeurtenissen bij Ryanair en op basis van dat onderzoek tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een aantal zeer ernstige misstanden. Een groot gedeelte van dat onderzoek is gebaseerd op anonieme getuigen. Dat maakt het onderzoek echter niet minder betrouwbaar omdat de verklaringen van die getuigen deels gestaafd kunnen worden met overlegde producties, die niet betwist worden. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de zeer ernstige beschuldigingen voldoende grondslag vinden in de feiten. Reden waarom de uitzending niet als onrechtmatig kan worden beoordeeld. Vonnis: Vorderingen worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)