krantenarchief, censuur, rectificatie, verwijdering bericht uit archief, EHRM, inbreuk op privacy, smaad, laster, verschil internet en geprinte media

EHRM 16-07-2013 Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland

Over eisers is een smadelijk dan wel lasterlijk artikel geschreven. De Poolse rechter oordeelt dat de berichten inderdaad onrechtmatig zijn en veroordeelt de journalist tot een schadevergoeding en een excuses in de krant. Het artikel bleef echter via het digitaal archief van de krant toegankelijk. Eisers claimen dat dit hun recht op het privéleven aantast. Een aantasting van het archief zou echter leiden tot censuur en voor latere lezers een onduidelijk beeld geven van hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden. Immers het artikel is geplaatst en heeft daarmee een invloed gehad op de publieke opinie. Het EHRM oordeelt dat het internet zich onderscheidt van geprinte media omdat op het internet het risico op reputatieschade, en daarmee een inbreuk op het recht op privéleven, vele malen groter is. Dit komt door de snelle verspreiding, de langdurige toegankelijkheid van deze informatie en het gebrek aan controle. Vervolgens oordeelt het EHRM dat verwijdering van een artikel uit het archief niet de juiste methode is om de reputatie van anderen te beschermen. Hierdoor wordt immers het archief aangetast en ontstaat een onjuist beeld van de geschiedenis. Het zou daardoor lijken alsof het artikel nooit gepubliceerd is. In plaats daarvan kan beter een opmerking bij het artikel geplaatst worden dat het artikel door de rechter als onrechtmatig is beoordeeld. Vonnis: de vorderingen worden afgewezen. Vonnis(EHRM).