KPMG, container-kwestie, voorzieningenrechter, Google, artikelen, onnodig diffamerend, Costeja-arrest

Rechtbank Amsterdam 12-02-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:716

In deze kort geding procedure vordert een KPMG-partner (eiser) dat Google (gedaagde) de url’s van artikelen, die worden gevonden als op zijn naam wordt gezocht, verwijdert. De artikelen hebben betrekking op het verblijf van de KPMG-partner in een container tijdens de verbouwing van zijn huis. Het verblijf was noodgedwongen, omdat er een geschil met de aannemer was ontstaan over de kosten. Eiser beroep zich op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en het zogenoemde Costeja-arrest, alsmede op onrechtmatig handelen van Google. Doordat de artikelen op internet te vinden zijn, ondervindt eiser nog steeds de nare gevolgen van het onterechte handelen van de aannemer. Daarnaast is het ook schadelijk voor zijn carrière. Dat de KPMG-partner het onprettig vindt om steeds geconfronteerd te moeten worden met de ‘container-kwestie’ is goed voorstelbaar, maar de voorzieningenrecht oordeelt dat het niet opweegt tegen het recht van Google op informatievrijheid. Tevens valt het niet in te zien dat de artikelen onnodig diffamerend zijn. Vonnisvordering tot verwijdering wordt afgewezen + proceskostenveroordelinghttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:716