Klaagwebsite, Pretium, mening, waardeoordeel, alle uitingen in het geheel, niet afzonderlijk, smaad en laster

Gerechtshof Den Haag 15-04-2014

Hoger Beroep. Voor zover van belang. Gedaagde heeft een klaagwebsite tegen Pretium (eiser) opgezet. Gedaagde gaat onder andere in beroep omdat zijn uitingen waardeoordelen zou bevatten. Daarom zou de rechter ten onrechte hebben meegewogen dat de uitingen niet voldoende op feiten gebaseerd zijn. Het Hof oordeelt dat er ook grenzen zijn aan de mate waarin waardeoordelen (mening) kunnen worden geuit. Ook het bezwaar dat de rechter alle uitingen gezamenlijk heeft beoordeeld in plaats van ieder voor zich treft geen doel. In het onderhavige geval waarin de diverse uitingen in zodanig onderling verband staan kan de grens van het onaanvaardbare in het geheel worden overschreden. Beoordeling van iedere uiting afzonderlijk doet in zo’n geval geen recht aan de boodschap die deze uitingen tezamen uitstralen. Vonnis: vorderingen worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl)