Jurist, snelheidsduivel, Quote, causaal verband materiële schade, geen onbesproken gedag geen immateriele schade

Gerechtshof Amsterdam 28-01-2014

Eiser is een bekende jurist in Den Haag. Gedaagde (Qoutenet) heeft een artikel geschreven naar aanleiding van een snelheidsboete die de eiser had gekregen. In dat artikel wordt eiser aangeduid als snelheidsduivel en wordt aangegeven dat eiser in de gevangenis zat. Dat laatste is later door Qoutenet gerectificeerd. Eiser vordert nu zowel materiële als immateriële schade. De rechter oordeelt dat het causaal verband tussen het teruglopen van aantal klanten (materiële schade) en het gepubliceerde artikel onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Om die reden komt de materiële schade niet voor vergoeding in aanmerking. Ook de immateriële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking omdat eiser regelmatig negatief in het nieuws is geweest en dus niet van onbesproken gedrag is. Het is daarom niet aannemelijk dat zijn reputatie door het artikel is aangetast en dat er dus immateriële schade heeft geleden. Vonnis: Vorderingen worden afgewezen. Vonnis(boek9.nl)