Interview hoogleraar BNR Nieuwsradio, ernstig criminaliserende beschuldigingen, Facebookpagina eiser, binnen de grenzen van meningsuiting

Rechtbank Amsterdam 10-02-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:537

Naar aanleiding van een artikel over immigratiedienst IND op de website Oneworld.nl is een hoogleraar van de Universiteit Tilburg (gedaagde) door BNR Nieuwsradio geïnterviewd. Eiser stelt dat het door gedaagde gegeven interview ernstig criminaliserende beschuldigingen aan zijn adres bevat die geen steun vinden in de feiten. De door gedaagde in het interview aan de kaak gestelde misstand heeft echter geen betrekking op eiser als persoon. Eiser is niet het hoofdonderwerp in het gewraakte interview. Hij wordt niet bij naam genoemd en aannemelijk is dat de gemiddelde luisteraar van BNR Nieuwsradio niet weet dat gedaagde in het interview op eiser heeft gedoeld. Dit wordt mogelijk pas duidelijk indien met op de Facebookpagina van eiser terecht komt. Eiser heeft hierop namelijk zelf in de openbaarheid gebracht dat gedaagde hem bedoelde. Al met al is de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden van oordeel dat gedaagde in het interview met BNR Nieuwsradio binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven en dat haar belangen zwaarder wegen dan die van eiser. De uitlatingen van gedaagde vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal en zijn dan ook niet onrechtmatig. Vonnis: gevraagde voorzieningen worden geweigerd + proceskostenveroordelinghttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:537