Heimelijke opnamen, ex-burgemeester Maastricht, PowNed, uitingsvrijheid, persoonlijke levenssfeer

Rechtbank Amsterdam 31-08-2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:5438

PowNed c.s. (gedaagde) heeft heimelijk gemaakte opnamen van gesprekken tussen de ex-burgemeester van Maastricht (eiser) en een student uitgezonden. De opnamen is gemaakt nadat de burgemeester eerder in opspraak is gekomen. Door het gedrag van de burgemeester tijdens openbare ontmoetingen met (jongere) mannen heeft er een spoedberaad plaatsgevonden. Hierin was afgesproken dat herhaling mogelijk tot consequenties voor zijn positie zou leiden. Eiser stelt zich op het standpunt dat de vervaardiging en de openbaarmaking van de opnamen van zijn ontmoeting een inbreuk vormen op zijn persoonlijke levenssfeer. De handelingen van gedaagde hebben zowel materiële als immateriële schade toegebracht. Die schade wordt steeds groter doordat de opnamen op internet te vinden is. Eiser wilt daarom niet alleen een schadevergoeding maar ook dat de opnamen van het internet wordt verwijderd. Het gebruik van verbogen opnameapparatuur moet noodzakelijk en proportioneel zijn om een mogelijk misstand aan de orde te stellen. De rechter oordeelt dat PowNed c.s. niet aan de proportionaliteitseis heeft voldaan door de opnamen openbaar te maken. De ontmoetingen tussen eiser en de student hebben namelijk geen (ernstig) misstand aan het licht gebracht. PowNed c.s. voert aan dat er uitsluitend met behulp van de door hen gebruikte opnameapparatuur vast kon worden gesteld of eiser zich aan de normen zou houden. Voor zover het maken van opnamen, wordt het standpunt van gedaagde gevolgd. Vonnis: publicatie van de opnamen wordt verboden met dwangsom + schadevergoeding.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5438