Getuigenverklaringen openbaar op website, strafrechtelijke onderzoeken, recht op een eerlijk proces

Rechtbank Gelderland 08-04-2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:2186

Gedaagde exploiteert een website. Hij heeft op deze site alle processen-verbaal met verklaringen uit strafrechtelijke onderzoeken geplaatst. De Staat vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om de verklaringen van zijn website te verwijderen. In de betreffende zaken zullen naar alle waarschijnlijkheid nog vele getuigen worden gehoord en de strafrechtelijke waarheidsvinding zou ernstig in gevaar komen als potentiële getuigen voor hun verhoor en de daarin noodzakelijkerwijs te verwachten confrontaties kennis kunnen nemen van de getuigenverklaringen. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt en acht het evident dat dit proces van waarheidsvinding -en daarmee het recht op een eerlijk proces- ernstig wordt gefrustreerd indien de verklaringen openbaar worden gemaakt. Volgens gedaagde zijn de verklaringen inmiddels wijd verspreid op het internet en breed in de media uitgemeten en is het overnemen en plaatsen van informatie uit openbare bronnen niet onrechtmatig. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gegeven dat de verklaringen ook zonder de verwijzingen op zijn website benaderbaar zijn, niets af doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van de gedaagde. Vonnis: vordering tot verwijdering wordt toegewezen met dwangsom + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:2186