Gemeenteraadslid, archieffunctie, binnenlandsbestuur.nl, rechtmatig artikel, online archieven, Kluwer

Rechtbank Overijssel 09-04-2014

Eiser is gemeenteraadslid te Zwolle. Op de binenlandsbestuur.nl, een website van gedaagde (Kluwer) is enige tijd geleden een kritisch artikel over eiser verschenen. Dit artikel is nog steeds terug te vinden in de online archieven van Kluwer. De Voorzieningenrechter oordeelt dat het artikel ansich, gegeven de relevante omstandigheden, niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt. De pers heeft de primaire rol van publieke waarhond maar een belangrijke secundaire functie is het beschikbaar maken van nieuws in archieven. Daarmee is een verplichting tot verwijderen of aanpassen van het artikel, dat op zichzelf rechtmatig is, niet goed te verenigen. Vonnis: Vorderingen worden afgewezen. Vonnis(IE-Forum)