Geenstijl, Column, Nazi’s, Jeugdzorg, onrechtmatig, smaad, laster, waardeoordeel

Rechtbank Amsterdam 20-05-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:2848

Gedaagde heeft, o.a., op het populaire weblog Geenstijl een column geschreven over (medewerkers van) een jeugdwerkinstelling (eiser). Gedaagde gebruikt daarbij onder meer verwijzingen naar de nazi’s fascisten en ontvoering. De rechter oordeelt dat in deze niet van belang is óf gedaagde kritiek mag uiten op eiser maar of de wijze waarop dat gebeurt toelaatbaar is. De voorzieningenrechter maakt een belangenafweging: 1 (de feitelijke basis): Ook waardeoordelen dienen een voldoende feitelijke basis te hebben, omdat zelfs een waardeoordeel excessief en daarom onrechtmatig kan zijn indien elke feitelijke basis daarvoor ontbreekt. In dit geval wordt deze feitelijke basis voldoende geacht. Echter, in dit geval heeft gedaagde de feiten selectief gebruikt en cruciale informatie weglaat waardoor een onjuiste indruk wordt gewekt. Daardoor wordt een onjuist beeld geschetst. 2. (de wijze van publicatie): ondanks dat de column voornamelijk waardeoordelen bevat is de uitingsvrijheid van gedaagde daarmee niet onbeperkt. 3. (de inkleding van de uitlatingen) De uitlatingen zijn bijzonder grievend ingekleed met verwijzingen naar nazi’s, fascisten en ontvoering. De rechter komt derhalve tot de conclusie dat de column onrechtmatig is. De vordering tot schadevergoeding is onvoldoende toegelicht. Vonnis: Column moet verwijderd worden,  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:2848